Marka Deneyimi

Markalaşma için birinci strateji kurumsallaşmaktır,

Markanız ne kadar kurumsal ve kurumsal kimliğin önemi

Logo & Slogan

Logo tasarımı ve slogan bir kurumsal kimliğin oluşumundaki en önemli iki öğedir. Tüketicinin bir markayla ilgili ilk dikkatini çeken öğe o markanın logosudur. Ardından okuduğu slogan.

Sadece birkaç kelimeden oluşan bir slogan, markanın yaptığı iş ve sundukları hakkında pek çok ipucu verebilir. Bu nedenle çok önemlidir.

Kurumsal Renk ve Font

Kurumsal renkler ve fontlar bir markanın gölgesi gibidir, markayı olduğu her yerde takip eder. Kurumsal websiteleri, resmi evraklar, zarflar, kartvizitler, dosyalar vb. her yerde onların izi ve yansımaları mutlaka vardır, bu nedenle seçerken çok dikkat edilmesi gerekir. Her kurumsal renk mutlaka belli bir fikri temsil ediyor olmalıdır. Kurumsal renkler bir nevi müşterilerinize vermek istediğiniz mesajların, duyguların sembolü olmalıdır. Pozitif duygular uyandırmalı, ürünlerinizi satın almaya yönlendirmelidir.

Farkında olmasak da, renkler bilinçaltımızı etkiler ve bize bazı mesajlar verir. Biz bu mesajlar sayesinde markalarla ilgili algı oluştururuz. Bu algı da bizim marka tercihimizi, o marka hakkındaki düşüncelerimizi ve nasıl konumlandırdığımızı belirler. Dolayısıyla markaların kullanacakları logo ve renkler şirket vizyonunu ve tüketicide yaratmak istediği alıgıyı yansıtabilmelidir.

Kartvizt & Kurumsal Kimlik Ürünleri

Kartvizt ve Kurumsal kimlik ürünleri, kurumsal kimliğinizi destekleyen belgelerden biridir. Firmanızın tüm kurumsal bilgilerinin de üzerinde basılı olarak yer aldığı kağıtlar ve ürünlerdir. Mevcut ve potansiyel müşterilerinizle paylaştığınız her türlü yazılı belgede antetli kağıt, antetli zarflar, dosyalar kullanılması; kurumsal kimliğinizin, tarzınızın karşı tarafa yansımasında önemli rol oynar

  • Muhasebe dökümanları (Sürekli form, Fatura, İrsaliye, Makbuz)
  • Şirket giyim kuralları
  • E-mail tasarımı
  • Araç tasarımları
  • Bina cephesi giydirme
  • Gazete, dergi, gibi tanıtım materyalleri tasarım kuralları
  • Ambalaj kağıdı
  • Promosyon ürünleri
  • Takvim

Kartvizt & Kurumsal Kimlik Ürünleri

Bir kurumsal kimlik kitabı, markanın kurumsal kimliğinin klavuzudur. Bu nedenle son derece önemlidir. Kitaba bakan yabancı biri, markanızın kurumsal kimliğinin nasıl kullanılması gerektiğini kolayca anlamalıdır. Kurumsal kimliğin net olması kadar, korunması da önemlidir. Sürekliliğin sağlanması için de tüm altın kurallar bu kitabın içinde yer alır. Kullanılması gereken renkler, asla kullanılmaması gereken renkler fontlar vb.

Kurumsal kimlik kurumun ciddiyetidir ve kurum işini ne kadar ciddiye alıyorsa, aynı oranda kurumsal kimliğini de ciddiye almalıdır.

Her kurum kendi içerisinde bütünleşik bir yapıya sahiptir. Kurumun dış dünyada duruşu ise kurumsal kimliğiyle doğru orantılı olarak gelişir. Kurumsal kimlik, her şeyden önce kurumun kendi içerisindeki tutarlılığının göstergesidir. Kurumsal kimlik çalışması, bir kurumun öncelikle adının belleklere yerleşmesini ve kurumun imajını en kısa yoldan hedefine ulaşmasını sağlar. Her bir kurumun amacı kendi tanıtımının en iyi ve en sağlıklı şekilde yapılabilmesi ve verdiği mesajların doğru yerlere, doğru şekilde ulaşabilmesidir. Tüm kurumsal kimlik çalışmaları bu amacın aracı parçalarıdır. Kurumsal kimlik için basit olarak kurumun tanıtıcıları da demek mümkündür.